16. јануар 2018.

Банке

Комерцијална банка

Гимназијска бр. 1

+381 (0)15 888-125, 888-122

 

Војвођанска банка

Поп Лукина бр. 6

+381 (0)800 23-23-22

 

UniCredit банка

Кнеза Милоша бр. 2

+381 (0)11 3777-888

 

Банка Intesa

Трг Вука Караџића бб

+381 (0)11 310-8888

 

Eurobank

Вере Благојевић бб

+381 (0)15 878-655, 878-657

 

Credit Agricole

Трг Вука Караџића бб

+381 (0)15 878-280

 

ОТП банка

Трг Вука Караџића бб

+381 (0)700 480-400, 021/4800-400

 

Поштанска штедионица

Војводе Путника бб

+381 (0)15 882-642

 

Raiffeisen банка

Кнеза Милоша бр. 2

+381 (0)11 3202-100

 

Societe Generale Србија

Војводе Мишића бр. 4

+381 (0)11 301-1555

 

Opportunity банка

Патријарха Павла бр. 4

+381 (0)15 640-250