Nova turistička saobraćajna signalizacija

Turistička organizacija grada Loznice je realizovala projekat postavljanja Turističke saobraćajne signalizacije koja predstavlja saobraćajnu signalizaciju sekundarnog značaja kojom su markirani i obeleženi turistički lokaliteti (Loznica, Banja Koviljača, Tršić, Tronoša, Lešnica, Tekeriš, Draginac, reka Drina, planine Gučevo i Cer) i turistički motivi na teritoriji grada Loznice. Projekat je obuhvatao postavljanje dvojezičnih znakova (na srpskom i engleskom jeziku) vozačke i pešačke signalizacije na državnim putevima i uličnoj mreži, 10 znakova dobrodošlice (200 x 200 cm, 5 dobro došli i 5 doviđenja) kao i instalaciju info tabli (120 x 90 cm) na 14 turističkih odredišta. Projektom je bila predviđena izrada i postavljanje 204 table (120 x 150 cm, 190 x 130 cm, 120 x 30 cm) i 127 nosača (pocinkovane cevi, poluportalni nosači, čelični nosači, ukrasni stubovi od silumina) kao i uklanjanje stare i nevažeće signalizacije. Ukupna vrednost realizacije projekta je 5.639.403,27 RSD sa PDV-om.
Projekat je podržala Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“ donirajući sredstva u iznosu od 1.180.000 RSD.

Donacija Evropske unije u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19

Turistička organizacija grada Loznice je u saradnji sa Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije – HORES, kroz projekat „EU za tebe – za kulturno nasleđe i turizam“, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19,podelila donaciju Evropske unije za dezinfekciju javnih površina – turističkih lokaliteta gde je najveći promet turista, kao i pružaocima turističkih usluga na teritoriji grada Loznice koji su registrovani u sistemu e-turista.
Projekat EU za tebe – za kulturno nasleđe i turizam, finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a glavni politički partner je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
Kao odgovor na izazove koje je epidemija COVID-19 stavila pred turistički sektor, projekat je u svoje aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstio i podršku sprovođenju doborovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“. Ova mera ima za cilj da se razviju zdravstveno-bezbednosni protokoli u turizmu kao i da se obuče turistički radnici za njihovu primenu, kako bi se smanjili rizici od širenja virusa u turističkim objektima.