5. новембар 2015.

Географски положај и клима

Лозница је смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку, Влашића, на истоку, Гучева, Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу и северозападу.

Територија града Лознице топографијом подсећа на огроман амфитеатар – џиновску потковицу. Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног климата, по којем се приметно разликује од поднебља суседних предела.

loznica-panorama

Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11оС, стварно трајање сунчевог сјаја (ефективна инсолација) износи годишње просечно 2041 сат, у просеку се годишње излучи 800 – 1000 мм падавина, а жестина ветра је релативно мала 282 ‰. С обзиром на показатеље може се клима Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодна.

Лозница је богата воденим ресурсима, који чине површински водотоци – реке, подземне воде, обични и термо – минерални извори. Најзначајнији су: Дрина, Јадар, Лешница, Жеравија, и Штира.

Најснажнији извори на градском подручју везани су за раседне пукотине на којима воде из дубина и са пространим областима храњења избијају на површину. Међу њима најснажнији је извор код манастира Троноша, чија је максимална издашност 5,5 l/s. Каптиран је у чесму „Девет Југовића“, са десет „лула“ из којих избијају снажни млазеви кристално чисте хладне воде. Извор је прави драгуљ и својеврстан природни и културно – историјски споменик.

Česma 9 Jugovića

Česma 9 Jugovića

Водно богатство и његову разноврсност на градском подручју употпуњују воде термоминералних извора. Појава ових извора везана је за бројне раседне линије, као и за некадашњу слабо изражену вулканску активност.

Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду више извора, а према садржају растворених хемијских елемената сврстане су у алкално – муријатичне, гвожђевите и сумпоровите. Најновија истраживања показују да је вода Бање Ковиљаче HCO3, NaCl, Ca, Mg типа, укупне минерализације 1,41 г/л, температуре око 30ºС и тврдоће ( p H ) 6,6.

Бања Бадања се налази на јужној падини Иверка, у атару села Доња Бадања у долини реке Цернице. У бањи постоје два извора: „Главни извор“са сумпоровитом водом и „ Гвоздена вода „. Температура воде је 15 – 18ºС, укупне минерализације 0,8 g/l, тврдоће 7,0 са знатно повећаном радиоактивношћу.