Одлука о додели уговора odluka o dodeli ugovora

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке  добара – Нов путнички аутомобил  број 1/2018 преузети овде Poziv-za-dost-ponuda

Конкурсна документација поступак јавне набавке мале вредности набавка добара – Нов путнички аутомобил бр. 1/2018. преузети овде Konkursna-dokumentacija-nov-automobil-2018