Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора odluka o dodeli ugovora

Конкурсна документација – Концертни наступи у оквиру манифестације Фестивал „ЛилаЛо“ JNMV 2019-I 

Обавештење о покретању преговарачког поступка Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Мишљење Управе за ЈН Mišljenje 19.06.2019