27. октобар 2016.

Лов и риболов

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ГУЧЕВО“

са седиштем у Лозници, газдује ловиштем „Јадар“ укупне површине 42.855 ha, од чега ловне површине 35.833ha. Удружење има око 700 активних чланова.

Стално гајене врсте дивљачи у ловишту „Јадар“ су срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има у функцији и следеће ловне објекте: 31 сталну чеку, 70 чека на дрвету, 40 хранилишта за срне, 500 хранилишта за фазане и пољске јаребиц, 150 солишта и прихватилиште за фазанчиће површине 0,3ha. Удружење поседује 3 ловачка дома корисне површине 350m² и 4,86ha земље. Стручна служба има управника ловишта, два ловочувара и административног радника.

Адреса: Карађорђева бр. 17, 15300 Лозница

Контакт телефон: 015/891-406

 


ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ДРИНА“ ЛОЗНИЦА

основана је 24. марта 1950. године под првобитним називом Риболовачко удружење Лозница које је у оснивању имало 17 чланова, да би данас достигла бројност од око 1200 спортских риболоваца. Основна делатност ове спортске организације усмерена је на остваривање повољних материјалних и организационих услова за обављање спортског риболова, као и на васпитно стручно деловање, нарочито међу млађим члановима ове организације. Риболовне воде рибарског подручја „Дрина“ представљају право богатство рибљег фонда и привлаче велики број заљубљеника у спортски риболов, тако да не чуди што је ова организација једна од најмасовнијих у Лозничкој општини. Традиционално лознички риболовци постижу значајне резултате у различитим такмичењима.

Адреса: Вука Караџића бр. 9, 15300 Лозница

Контакт телефон: 015/874-376

Web сајт: http://www.oosrdrinaloznica.org.rs/