14. септембар 2015.

Бања Бадања

Некада давно, постојала је дрвена цев која је усмеравала ток воде ка воденичном току, а становници овог краја звали су је Бадањ. Отуда је потекао њен назив. Своје место пронашла је у атару села Доња Бадања, у долини реке Цернице (притока Јадра), на надморској висини од 180 метара изнад које се протеже планина Цер (највиши врх 689 метара надморске висине).

Лековити извори

Воде Бање Бадање су изузетно лековите, и имају два начине примене у лечењу – пијењем и купањем. Гвожђевите воде су оне које се пију, и логично је њихова примена најчешћа за стомачне проблеме и анемичност, док се терапија сумпоровитом водом примењује купањем и то најчешће за следеће врсте болести: артритис, спондилоза, реума и стања након повреде.

Извор ове сумпоровите воде један је од два извора у Бањи Бадањи, и некада давно носио је име “Слана Бара”, док се данас назива “Главни извор”, други је извор “Гвоздене воде” или некада “Црвена вода”. Због самог терена у чијој геолошкој структури има кречњака, глинаца, конгломерата и пешчара, као и вулканских активности десила се и ова минерализација вода.

Развој Бање Бадање текао је природно, а њен туристички развој тек следи, јер њени потенцијали нису уопште занемарљиви. Лековитим блатом се може похвалити веома мали број бања. Једно природно лечилиште попут овог, одлично је и за викенд излет и за одмор, јер поред лековитих вода које пријају и здравом организму, има и шта да се види и обиђе, да се чује по која легенда о овом крају, историјска прича.

У бањи постоји Центар за рехабилитацију и стационарно лечење, Специјална болница за рехабилитацију „Боро Скорић“, мотел „Церница“, а у току је и изградња хотела.