3. новембар 2016.

Туристичке агенције

КОНДОР – ТИС

Адреса: Гимназијска бр. 1, 15300 Лозница

Контакт телефон: +381 (0)15/878-390, +38165/515-00-15

Е-mail: kondor.tis@neobee.net

www.kondor-tis.rs


PODRINJE TOURS

Адреса: Пашићева бр. 17, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115/893-046, +38169/397-45-78, +38169/207-52-28

Е-mail: podrinjeturs@open.telekom.rs

www.podrinje-tours.net


SOLO TRAVEL

Адреса: Пашићева бр. 22, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115/892-538, +38164/327-45-54

Е-mail: solotravelloznica@gmail.com

www.solo-travel.ls.rs


MГС

Адреса: Кнеза Милоша бр. 6, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115/897-590, +38115/871-337, +38169/586-01-17

Е-mail: mgsloznica@gmail.com


ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ „МЛАДОСТ ТУРИСТ“ ДОО

Адреса: Кнеза Милоша 17, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115/7889-012, +38163/311-280

Е-mail: mladostturist@gmail.com


ОКТОПОД

Адреса: Пашићева бр. 1 локал 25, 15300 Лозница

Контакт телефон: +381/892-816, +38169/870-86-97

Е-mail: loznica@oktopod.rs

fb: Oktopod travel Turisticka agencija


ADRIA HOLIDAYS

Адреса: Јована Цвијића бр. 32, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115/872-214, +38164/884-00-99

Е-mail: adria.holidays.loznica@gmail.com

fb: ADRIA holidays Loznica


BELVI TRAVEL

Aдреса: Јована Цвијића бр. 6, 15300 Лозница

Контакт телефон: +38115891-736 +381628814568

Е-mail: loznica@belvi.rs

fb: belvi travel-loznica

_____________________________________________________

ГУЧЕВО ТРАВЕЛ

Адреса: Болничка бб Л4, 15300 Лозница

Контакт телефон: +381158750145 +381604487977

email: office@gucevotravel.co.rs

www.gucevotravel.co.rs

_____________________________________________________

ДАР ЛУКС

Адреса: Народног фронта бр.42, 15316 Бања Ковиљача

Контакт телефон: +38115820284 +381631928015

emial: dar_lux@yahoo.com

www.banjakoviljaca-apartmani.rs

_____________________________________________________

ТУРИСТ БИРО БАЊА КОВИЉАЧА

Адреса: Маршала Тита бб 15316 Бања Ковиљача

Контакт телефон: +38115818481 +381648568266

www.banjakoviljaca.eu