Конкурс за избор најбоље фотографије Лознице у 2020. години

Туристичка организација града Лознице расписује „Конкурс за избор најбоље фотографије Лознице у 2020. години“
ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА:
– Конкурс траје од 20.11. – 20.12.2020. године
– Пријаве и фотографије се шаљу електронском поштом на адресу togloznice@gmail.com, са назнаком за Фото конкурс.
ТЕМА:
– туристички мотиви и локалитети
– манифестације
– угоститељство
– гастрономија
– активан одмор
– живот на селу
– атракције
УЧЕШЋЕ:
– Учешће на конкурсу је бесплатно и добровољно
– На Конкурсу могу да учествују физичка лица старија од 18 година, са пребивалиштем, односно боравиштем у Србији
– Из учешћа на Конкурсу искључени су запослени Организатора, као и њихови блиски сродници (родитељи, супружници, деца)
РАДОВИ:
– Фотографије морају бити направљене искључиво на територији града Лознице
– Аутори могу да конкуришу са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално три фотографије
– Минимална димензија дуже стране 3000 px, 300 dpi искључиво у JPG формату у средњој или високој компресији (не максималној), односно до 6 мегабајта
– Фотографије које буду одабране од стране жирија биће одштампане у формату 20×30 cm. Трошкове штампе сноси Организатор.
– Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде дела, које мењају композицију и елементе
– Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајне корекције боје/контраста
– Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса
– Орагнизатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника
ИДЕНТИФИКАЦИЈА:
У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО уписати:
– Име и презиме аутора
– Краћу биографију аутора
– Мејл адресу и контакт телефон аутора
– називе фотографија
– и ову реченицу „САГЛАСАН/НА САМ ДА СЕ МОЈИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ ЛОЗНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ“
НАГРАДЕ:
-Награде за најбољу фотогафију биће у фотографским услугама
УСЛОВИ УЧЕШЋА:
– Фотографије морају бити ауторске. Организатор се одриче одговорности у случају повреде овог права од стране трећег лица. Уколико Организатор посумња да је физичко лице доставило фотографију на коју нема право, може затражити додатни доказ о ауторству или без даљег објашњења избрисати фотографију из конкуренције.
– Послате фотографије остају у трајном власништву Туристичке организације града Лознице
– Организатор ће настојати да наведе име аутора, али не одговара уколико то уредништво другог медија не учини
– Организатор може користити приспеле фотографије у сврху промоције туризма Лознице, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измене или обраде фотографија (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора
– Аутори су сагласни да њихове фотографије буду саставни део изложбе и својим учешћем прихватају услове. Место и термин одржавања изложбе биће накнадно објављени на друштвеним мрежама ТОГ Лознице (Fb i Instagram).
– Избор победника Конкурса за најлепше туристичке фотографије обавиће жири састављен од стручњака из области фотографије.
– Пријављене фотографије не смеју имати водене жигове нити било које облике потписа