Донација Европске уније у циљу спречавања ширења вируса COVID 19

Туристичка организација града Лознице је у сарадњи са Удружењем хотелијера и ресторатера Србије – ХОРЕС, кроз пројекат „ЕУ за тебе – за културно наслеђе и туризам“, у циљу спречавања ширења вируса COVID 19,поделила донацију Европске уније за дезинфекцију јавних површина – туристичких локалитета где је највећи промет туриста, као и пружаоцима туристичких услуга на територији града Лознице који су регистровани у систему е-туриста.
Пројекат ЕУ за тебе – за културно наслеђе и туризам, финансирају Европска унија и немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). Пројекaт спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, а главни политички партнер је Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Као одговор на изазове које је епидемија COVID-19 ставила пред туристички сектор, пројекат је у своје активности стручне подршке и јачања капацитета уврстио и подршку спровођењу доборовољне сертификационе шеме „Чисто и сигурно“. Ова мера има за циљ да се развију здравствено-безбедносни протоколи у туризму као и да се обуче туристички радници за њихову примену, како би се смањили ризици од ширења вируса у туристичким објектима.