Нова туристичка саобраћајна сигнализација

Туристичка организација града Лознице је реализовала пројекат постављања Туристичке саобраћајне сигнализације која представља саобраћајну сигнализацију секундарног значаја којом су маркирани и обележени туристички локалитети (Лозница, Бања Ковиљача, Тршић, Троноша, Лешница, Текериш, Драгинац, река Дрина, планине Гучево и Цер) и туристички мотиви на територији града Лознице. Пројекат је обухватао постављање двојезичних знакова (на српском и енглеском језику) возачке и пешачке сигнализације на државним путевима и уличној мрежи, 10 знакова добродошлице (200 x 200 cm, 5 добро дошли и 5 довиђења) као и инсталацију инфо табли (120 x 90 cm) на 14 туристичких одредишта. Пројектом је била предвиђена израда и постављање 204 табле (120 x 150 cm, 190 x 130 cm, 120 x 30 cm) и 127 носача (поцинковане цеви, полупортални носачи, челични носачи, украсни стубови од силумина) као и уклањање старе и неважеће сигнализације. Укупна вредност реализације пројекта је 5.639.403,27 РСД са ПДВ-ом.
Пројекат је подржала Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи у партнерству са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру пројекта „Диверзификација економских активности у руралним подручјима југоисточне Европе кроз развој ланца вредности“ донирајући средства у износу од 1.180.000 РСД.